Teamcoaching

Soms loopt het niet lekker in het team. Het is niet helder waar dat in zit. Wat speelt er onder de oppervlakte waardoor het team niet vooruitkomt in haar ontwikkeling? Imphuls biedt teamcoaching waarbij het doel is dat het team beter leert samenwerken en tot zelfontwikkeling komt, zodat het potentieel wat er is tot ontwikkeling komt.

In zo’n traject komen de volgende onderwerpen bijvoorbeeld aan bod:

  • Hoe werkt het team nu, welke dynamiek is zichtbaar, in het team en binnen de grotere context van het team in de organisatie.
  • Is helder bij alle teamleden welke opdracht het team heeft? Welke ambitie wil het team verwezenlijken?
  • Welke management en leiderschapskwaliteiten zijn er bij de teamleden? Welke verantwoordelijkheid neemt elk teamlid op zich?
  • Hoe gaat het in de samenwerking, waar stroomt het, waar stokt het? Hoe vult het team elkaar aan? Wat wordt gewaardeerd en wat wordt gemist? Waar komt dat verlangen vandaan?
  • Wat kan er verbeterd worden in de manier waarop binnen het team met elkaar gewerkt wordt?

Imphuls begeleidt het team in het doorleven van deze vragen. Waardoor de onderlinge verhoudingen zichtbaar worden. Je krijgt inzicht in de patronen van het huidige gedrag. Vandaaruit maken we bespreekbaar wat er nodig in om hierin te veranderen. Ook daarin begeleiden we het team: van inzicht naar daadwerkelijk aan de slag gaan met dit nieuwe gedrag.

Teamcoaching start met een intake met de opdrachtgever. Samen denken we een traject uit wat past bij de coachingsvraag en wordt een op maat gemaakte aanpak uitgewerkt.

“Optimisme moet, anders word je een oud grijs mannetje
met een opgeheven vingertje.”

Daan Roosegaarde