Organisatie ontwikkeling

In de 20 jaar dat ik leiding heb gegeven aan teams in allerlei sectoren heb ik ervaren hoe mensen, teams en organisaties werken. Wat is er nodig om leiding te geven?  Hoe pak je verandertrajecten aan? Mijn interesse voor wat er onder de oppervlakte speelt is in die jaren steeds gegroeid. Wat maakt dat mensen gedrag herhalen wat ogenschijnlijk niets positiefs oplevert? Welke patronen zie je keer op keer terug, die weinig bijdragen aan het resultaat? Dat zijn de plekken waar ik tot mijn recht kom: een bedrijfskundige die de koppeling maakt met gedrag. Het is mijn overtuiging dat verbinding tussen deze verschillen nodig is om uiteindelijk tot duurzame verandering te komen. Waar een organisatie succesvoller en medewerkers gelukkiger van worden.
Als sparring partner voor een directie, raad van bestuur, tijdens verandertrajecten en reorganisaties.
Opdrachten om mee te denken met organisatieontwikkeling zijn zeer divers van aard. Samen met de opdrachtgever bedenken we de aanpak die passend is. Dat kan zijn dat ik gedurende een periode een vast aantal uren per week bij de opdrachtgever de begeleiding uitvoer, of dat ik een (management)team train in bepaalde vaardigheden. Dat zoeken we samen uit bij de start van het traject.

“You can learn more about a person in an hour of play than in a year of conversation.”

Plato