Unicef Nederland

Rol: teamleider partnerships.

Na een roerige periode van veel wisselingen in het management verantwoordelijk voor het team zakelijke markt. Dit team is gereorganiseerd naar het team partnerships waarbij volgens een duidelijke visie vanuit Unicef keuzes worden gemaakt voor het type bedrijf/instelling waarmee een samenwerking wordt aangegaan en is er duidelijkheid gecreëerd over de service delivery zodat accountmanagers meer uniform gaan werken.

Initiator MVO beleid Unicef Nederland

Ook een ideële organisatie als Unicef heeft impact op de omgeving waarin ze opereert. Als initiator en projectleider is een projectteam samengesteld. Het team heeft een MVO visie voor Unicef ontwikkeld en een plan wat er de komende vier jaar op het gebied van people, planet en profit voor Unicef moet gebeuren.

Referentie Ingrid Visscher

Als operationeel directeur van UNICEF Nederland heb ik een aantal jaren heel fijn samengewerkt met Esther. Zij leidde het team partnerships en heeft belangrijke stappen gezet in de professionalisering. Een van haar verdiensten was het segmenteren van de markt en het maken van een onderscheiden aanpak per segment. Veelzeggend is dat Esthers club “sectie zakelijke markt” heette toen zij aantrad, en bij haar vertrek “team partnerships”. Een interessante organisatiebrede klus betrof het vormgeven van maatschappelijk verantwoord ondernemen door UNICEF Nederland zelf. Onder Esthers aanvoering is een MVO-profiel tot stand gekomen, waar we al een paar jaar mee werken. Dat deed ze heel resultaatgericht, met veel energie en in goede samenwerking met anderen, waarbij ze de visie goed wist te vertalen naar een praktisch hanteerbare actielijst met concrete mijlpalen en eigenaren. Eigenlijk typeert dit project wel hoe ik Esther heb leren kennen: zij is altijd in voor een ingewikkelde opdracht, heeft weinig koudwatervrees, pakt goed door en zet resultaat neer. We zijn een keer samen op reis geweest naar Bolivia, met UNICEF-partner Content, om aldaar het UNICEF-programma te bekijken. Tijdens zo’n reis leer je elkaar nog weer beter kennen en heb ik waardering gekregen voor Esthers zorgzame kant, maar zeker ook voor haar organisatietalent en verantwoordelijkheidsgevoel.

Esther is qua type klussen vrij breed georiënteerd en is op haar best als er een pittig vraagstuk ligt, dat om snel resultaat vraagt.

Referentie Nisha Bakker

(teamlid)

Esther is drie jaar mijn leidinggevende geweest bij Unicef Nederland alvorens ik het stokje van haar heb overgenomen. Esthers kracht ligt in haar scherpe analytisch vermogen en haar snelheid om complexiteiten te doorgronden en deze open en bloot op tafel te leggen. Ze heeft hierdoor de basis gelegd waardoor het team professioneler kon gaan werken.