Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR)

Rol: Kwartiermaker SNTR: het opzetten en ontwikkelen van het onderdeel integratie binnen het bredere programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. De kwartiermaker legt linken met het formele en informele netwerk in de wijken waar SNTR huizen bezit.

Referentie Sayida Goedhoop

Programma Directeur

In de opstartfase van ons programma Nieuw Thuis Rotterdam was het ontzettend goed om Esther aan boord te hebben als kwartiermaker. Esther heeft haar netwerk en sociale vaardigheden goed kunnen benutten om een soepele start voor de statushouders in ons programma te kunnen realiseren. Ze heeft met wijk-en vrijwilligersorganisaties, gebiedscommissies en stedelijke organisaties om de tafel gezeten om het programma te introduceren, maar vooral ook de weg geplaveid voor samenwerking om de Rotterdamse nieuwkomers zo goed mogelijk te ontvangen.  Het was top dat Esther in deze fase van het project op alle niveaus kon werken en schakelen: van het maken van (wijk)analyses, tot het regelen van praktische zaken waar nodig en het aansturen van medewerkers.  Esther is proactief, flexibel en professioneel, wat samenwerken met haar heel prettig maakt.