Erasmus Universiteit

Rol: director development.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hecht veel waarde aan alumni en corporate relaties. Er is een visie en strategie ontwikkeld in nauwe samenwerking met interne en externe stakeholders. De EUR zet in op succesvolle netwerken die een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de missie van de EUR.

Duidelijkheid over de verschillende rollen van betrokkenen (College van Bestuur, faculteiten, alumni verenigingen). Een overlegorgaan voor alle betrokkenen, zodat er samen wordt gewerkt in plaats van langs of tegen elkaar. Een concreet stappenplan om in 2018 een succesvol netwerken van partners/steungevers te realiseren.

Rotterdam talent scholarship

In 2013 start het Erasmus University College. Een sterke liberal arts & sciences opleiding. Uit ervaring is bekend dat dit type opleiding geen voor de hand liggende keuze van eerste generatie studenten is. Het EUC wil graag het meest diverse university college worden in Nederland zoals ook haar moederuniversiteit dat met trots is.

Kwartiermaker voor het programma Rotterdam talent scholarship, waarbij samen met de Verre Bergen een programma is opgesteld om deze doelgroep kennis te laten maken met dit type opleiding en barrières te slechten (informatie, geld, taal) om hieraan deel te kunnen nemen.

Referentie Pieter Kuijt

(directeur stafafdeling Marketing en Communicatie)

Als leidinggevende heb ik Esther leren kennen als een enthousiaste en doortastende collega. Esther heeft als kwaliteit dat zij verschillende partijen weet te verbinden en is een goede netwerker. Zij kan zowel op bestuursniveau als met gelijkgestemden of meer operationele collega’s goed samenwerken. Esther is zakelijk en gaat voor resultaat, zij combineert dit met een charme en humor, wat maakt dat ze mensen mee krijgt en ook resultaten boekt.

Referentie Maarten Frens

Dean Erasmus University College

Esther Huls heeft een cruciale rol vervuld in de opstartfase van Erasmus University College. Door een combinatie van vasthoudendheid, subtiliteit en oog voor detail heeft zij het mogelijk gemaakt dat wij als startende opleiding in staat zijn beurzen te verstrekken aan (internationale) studenten, die de opleiding zelf niet kunnen betalen. Deze beurzen worden volledig gefinancierd door externe partijen. Esther heeft ervoor gezorgd dat deze partijen vertrouwen in ons stelden, zonder dat wij al een track record hadden.